0216 478 48 45

Değerlerimiz

pilates-kadıköy


Profesyonellik
İşimizi en üst düzeyde özenle ve yüksek standartlarda yapar ve işimizle ilgili gelişmeleri yakından izleriz.
Güvenmek ve Güvenilir Olmak
Şirketimiz güven kazanmayı tüm diğer kazançların üstünde tutar. Bizce sürdürülebilir başarının en temel öğesi ve kurum kültürümüzün en önemli değeri; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve toplumun bize olan güvenidir. Aynı şekilde PILATESSLIM, her kademedeki çalışanının kurum adına ve bireysel olarak etik kurallara ve hukuka uygun hareket etmesini şart koşar.
Çevreye Duyarlılık
PILATESSLIM olarak verdiğimiz tüm hizmetlerimizde, buna bağlı ve bundan bağımsız tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma saygı ön planda gelir. Her türlü aktivitemizin çevre üzerindeki etkilerini maksimum şekilde gözlemler ve oluşabilecek negatif etkileri minimize etmek için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu kabul ederiz.
Bireye ve Topluma Saygı
İş süreçlerimizin her aşamasında çalışanlarımızın, pay sahiplerimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, hizmet verdiğimiz tüm birey ve toplulukların beklentilerine ve ihtiyaçlarına değer verir, inanç ve görüşlerine saygı duyarız.

Topluma saygı ilkemiz çerçevesinde sosyal sorumluluk faaliyetlerini işimizin gereği olarak kabul eder, topluma, eğitime ve kültüre katkı sağlayacak projeler geliştirir, bu kapsamdaki projelere sürekli destek veririz.
Görsellerimiz
  • pilates-kadıköy
  • pilates-kadıköy
  • pilates-kadıköy
  • pilates-kadıköy
  • pilates-kadıköy
  • pilates-kadıköy